Termeni și condiții

Platformaelectrice.ro

Bine ati venit pe site-ul platformaelectrice.ro.

Inregistrarea unuia sau a mai multor conturi de acces, accesarea si utilizarea efectiva a site-ului se supune precizarilor formulate in “Termeni si Conditii”, “Politica de Confidentialitate” si “Regulament de Utilizare”. Aceste precizari implica acceptul explicit primit din partea dumneavoastra cu privire la continutul acestora in urma parcurgerii si completarii procedurilor de inregistrare a unui cont de acces la site.

Inainte de a trece la utilizarea efectiva a site-ului platformaelectrice.ro, inainte de, in cursul procedurii de inregistrare a unui cont de acces sau ulterior autentificarii contului de acces in site, va recomandam sa consultati periodic continutul sectiunilor “Termeni si Conditii”, “Politica de Confidentialitate” si “Regulament de Utilizare” pentru a fi la curent cu eventualele modificari survenite.

Termeni si conditii

Versiunea 1.01 - Ultima actualizare: 01.10.2020

I. Definitii

 • Platformaelectrice.ro: site-ul de internet precum si ansamblul serviciilor accesibile pe acest site web sau pe subdomeniile acestuia.
 • Serviciu: serviciile puse la dispozitie de catre S.C. Platforma Electrice S.R.L, Str Emil Racovita 70, vila 78A2, Voluntari, persoana juridica romana, inregistrata in Registrul Comertului sun nr. J23/3893/2020, cod unic de identitate fiscala 42992397, cont bancar RO84BTRLRONCRT0565241201, deschis la Banca Transilvania, prin intermediul site-ului platformaelectrice.ro, in special cele de acces la aplicatii de gestionare si administrare a magazinelor online, sincronizarea datelor din contul de client, asistenta pentru aceste servicii, backup de date de pe orice tip de dispozitiv-de oriunde prin accesul la internet-prin oferirea serviciilor sub forma de abonament anual.
 • Client: entitati persoane fizice sau juridice romane, inregistrate legal si active fiscal in Romania, a caror stare curenta este cea de functionare in conditiile legii si care se inregistreaza ca si utilizator al platformei.
 • Operator: angajat al clientului caruia i-a fost alocat un cont de acces in website-ul Platformaelectrice.
 • Operator activ: operator al carui cont de acces este activ.
 • Operator Inactiv: operator al carui cont de acces este inactiv.
 • Pachet de credite: suita de credite exprimate in unitati de credite.
 • Contor de Credite: cuantumul unitatilor de credite disponibile clientului pentru plata serviciilor.
 • Entitate: persoana fizica sau juridica aflata in functiune, parte a mediului de afaceri.

II. Domeniu de aplicabilitate

 1. Prezentii “Termeni si Conditii” sunt valabili si se aplica pentru site, pentru care Platforma Electrice SRL are calitatea de operator si administrator, daca nu se specifica intrun alt fel.
 2. In cadrul prezentilor “Termeni si Conditii” sensul precizat prin cuvintele la singular includ sensul pluralului acestora, iar sensul precizat prin cuvintele la plural includ sensul singularului acestora. Deasemenea, sensul precizat prin genul gramatical al unui cuvint include sensul precizat prin genurile gramaticale suplimentare ale acestuia.

III. Obiect

 1. 3. Prezentii “Termeni si Conditii” stabilesc termenii si conditiile de furnizare a serviciilor gratuite si suplimentare ale site-ului catre destinarul valid.
 2. 4. Accesarea serviciilor gratuite si a serviciilor suplimentare de catre destinatarul valid se poate face numai dupa ce acesta a finalizat procedura de inregistrare a unui cont de acces in Site.
 3. 5. Serviciile Site-ului se impart in servicii gratuite, servicii online si servicii optionale. Furnizorul, la libera sa alegere, poate opta pentru atasarea unor servicii bonus.

V. Durata

 1. 6. Destinatarul valid primeste o licenta limitata de acces pe o perioada nedeterminata de timp. Aceasta licenta limitata include atit dreptul de utilizare a serviciilor gratuite oferite de catre site cit si dreptul de configurare suplimentara a unuia sau a mai multor conturi in sectiunea “Vreau sa Ofertez”.
 2. 7. Optiunea destinatarului valid de a achizitiona un abonament extinde licenta limitata acordata, prin includerea dreptului de utilizare a serviciilor suplimentare oferite de catre site, in limita creditului destinatar existent. Durata de valabilitate a abonamentului inclusiv a creditelor primite in cadrul abonamentului este conform pachetului achizitionat.
 3. 8. In interiorul perioadei de valabilitate a unui abonament curent, in cazul in care s-au consumat creditele disponibile in contorul de credite curent, destinatarul valid poate opta pentru achizitia unui nou abonament sau poate opta pentru completarea creditului destinatar curent prin achizitia de credite suplimentare. In cazul creditelor dobandite in sectiunile “Vreau cotatii” si “Influencer”, acestea au o durata de valabilitate de 12 luni de la momentul crearii, urmand ca la momentul expirarii sa fie scazute din contul beneficiar.

VI. Oferta

 1. Oferta curenta este inclusa in Site in sectiunea “Pachete credit”. Site-ul este accesibil destinatarului care a optat pentru un abonament dintre abonamentele disponibile. Abonamentele au o perioada de valabilitate in conformitate cu pachetul achizitionat. Fiecare abonament include un cuantum de credite disponibil imediat in contul de credite curent.
 2. Furnizorul garanteaza destinatarului valid posibilitatea de a utiliza exclusiv servicii standard, pe toata perioada de valabilitate a abonamentului curent. Serviciile optionale completeaza serviciile standard si ramin in totalitate la libera alegere a destinatarului.
 3. Serviciile optionale sunt serviciile disponibile pe site a caror cost echivalent in credite poate fi supraunitar. Contravaloarea acestor servicii poate fi fluctuanta de-a lungul perioadei de valabilitate a creditului destinatar.
 4. Furnizorul poate atasa servicii bonus tuturor categoriilor de servicii. Destinatarul valid beneficiaza de serviciile bonus in masura in care opteaza pentru achizitia serviciului sau serviciilor carora acestea le sunt atasate. Serviciile bonus sunt gratuite nefiind cuantificabile sub forma unui cost exprimat in credite destinatar.

VII. Politica de livrare

 1. Furnizorul va incarca in portofelul electronic al clientului pachetul de credite contractat, imediat dupa efectuarea platii din partea clientului si incasarea contravalorii acestui pachet in contul furnizorului. Clientul are la dispozitie pe platformaelectrice.ro in sectiunea Credite/Pachete credite, atat pachete de credite disponibile cu plata online cat si pachete de credite disponibile offline. Pachetele de credite online vor fi incarcate in contul clientului imediat ce tranzactia bancara este confirmata. Pachetele de credite offline vor fi incarcate in contul clientului dupa ce sunt parcurse urmatoarele etape: semnarea contractului, emiterea facturii, plata facturii de catre client si incasarea contravalorii facturii de catre Furnizor.

VIII. Politica de anulare

 1. Clientul are dreptul sa solicite anularea serviciilor contractate. Pentru a fi anulate serviciile contractate, clientul va trimite o solicitare scrisa la adresa de email office@platformaelectrice.ro, in care va mentiona datele de contact si data de la care se doreste anularea serviciilor.
 2. Anularea serviciilor contractate poate fi solicitata pe toata durata contractului. Restituirea contravalorii creditelor disponibile in portofelul electronic la momentul anularii serviciilor se va face in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la momentul confirmarii anularii serviciilor contractate.

IX. Licenta limitata

 1. Furnizorul ofera Clientului o licenta limitata pentru accesarea website-ului platformaelectrice.ro si pentru utilizarea serviciilor acestuia. Licenta limitata acordata permite:
  • - stabilirea sesiunilor de lucru in website-ul platformaelectrice.ro de catre operatorii activi;
  • - accesul operatorilor activi la serviciile gratuite ale website-ului platformaelectrice.ro pe parcursul perioadei contractuale;
  • - accesul operatorilor la serviciile on-line pe perioada abonamentului curent;
  • - accesul operatorilor la serviciile optionale pe perioada abonamentului curent si obtinerea efectelor acestor servicii in limita cuantumului de credite existente in contorul de credite atasat Clientului;
  • - accesul operatorilor la serviciile website-ului platformaelectrice.ro excluzind accesarea si utilizarea contului de acces de catre mecanisme automate (operatori non-umani de tip roboti sau alte tehnologii similare);
  • - utilizarea efectelor serviciilor website-ului platformaelectrice.ro exclusiv pentru propriile interese sau scopuri comerciale care il implica pe Client in mod direct.
 2. Licenta limitata acordata interzice:
  • - comercializarea sau distribuirea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract catre terti, indiferent de faptul ca informatiile au fost agregate si/sau diseminate. Orice astfel de utilizare trebuie sa fie precedata de cererea si obtinerea acordului scris al Furnizorului;
  • - modificarea si alterarea website-ului platformaelectrice.ro in orice fel, in lipsa unui acord prealabil scris al Furnizorului;
  • - accesarea, descarcarea si utilizarea oricaror informatii legate de conturile de acces cu exceptia conturilor proprii;
  • - utilizarea tehnicilor de tip data mining, a robotilor sau a oricaror tehnologii similare pentru identificarea de conturi de acces;
  • - reproducerea, duplicarea sau copierea continutului website-ului platformaelectrice.ro.
 3. Licenta limitata acordata este retrasa:
  • - imediat, in cazul in care datele necesare pentru crearea conturilor de acces au fost introduse cu buna stiinta in mod eronat sau a fost stabilit de catre Furnizor ca acestea sunt false;
  • - imediat, in cazul in care Furnizorul inregistreaza actiuni ale operatorului Clientului care contravin conditiilor de licentiere.

X. Disponibilitate site

 1. Orice modificari cu privire la disponibilitatea serviciilor vor fi comunicate prin email la adresa de contact a clientului din contul de utilizator sau prin intermediul aplicatiei cu cel putin 24 de ore inaintea oricarei modificari. Serviciile de mentenanta ale aplicatiei sunt anuntate prin intermediul aplicatiei sau prin email cu cel putin 24 de ore inainte de suspendarea efectiva a accesului.
 2. Clientul este responsabil cu actualizarea datelor din contul de utilizator imediat ce intervin schimbari. S. Platforma Electrice S.R.L nu îsi asuma responsabilitatea în cazul în care intervin prejudicii sau pagube de orice natura din cauza imposibilitatii de a accesa adresa de e-mail declarata în contul de utilizator.
 3. Accesul la website-ul Platformaelectrice.ro este disponibil pana la renuntarea la serviciu si/sau stergerea contului de Client, indiferent de progresul tehnologic sau modificari, cu exceptia cazului in care Clientul nu isi mai achita abonamentul. Acest acces cuprinde si actualizari legislative pentru serviciile disponibile, cat si asistenta prin email pe intreaga perioada de desfasurare a prezentului contract.
 4. Platforma Electrice S.R.L depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile platformaelectrice.ro, garanteaza disponibilitatea permanenta a serviciului pe o perioada cumulata de minim 11 luni intr-un an calendaristic.
 5. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanta anuntate in prealabil prin email sau in cadrul serviciului, insa include acele perioade de mentenanta neanuntate. Ca atare, avand in vedere dependenta serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitari tehnice si de sistem ce pot aparea, S. Platforma Electrice S.R.L isi asuma o obligatie de diligenta in ceea ce priveste disponibilitatea serviciilor.
 6. De asemenea, Platforma Electrice S.R.L depune toate eforturile rezonabile pentru asigurarea confidentialitatii datelor primite de la Client si introduse in contul de utilizare sau folosite in aplicatiile platformei.
 7. Prestatorul isi rezerva dreptul de a suspenda accesul la website in urmatoarele conditii:
  • Pe perioada sarbatorilor legale;
  • Pe perioada in care se efectueaza lucrari de mentenanta (intreruperi de scurta durata, sub 8 ore);
  • Pe perioada lucrarilor de revizie (intreruperi de lunga durata, peste 8 ore);

XI. Confidentialitate

 1. Accesarea sectiunii private a Site-ului de catre destinatarul detinator al unui cont de acces valid implica completarea de catre operatorul destinatarului a unor formulare de acces in al caror continut sint cerute si date cu caracter personal. Colectarea datelor cu caracter personal, modul de prelucrare si stocare a acestora precum si posibilitatille prin care S Platforma Electrice SRL poate sa le utilizeze mai departe, toate acestea sint dezvoltate in sectiunea “Politica de Confidentialitate”.

XII. Dreptul de autor

 1. Cu privire la drepturile de autor, acestea apartin proprietarului website-ului platformaelectrice.ro, beneficiind de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislatiei romane si internationale. Drepturile de autor se extind asupra oricaror rezultate elaborate, studii, procesari proprii de date al caror rezultat se poate prezenta sub forma de rapoarte, statistici samd cu exceptia datelor brute sau semiprelucrate care au fost preluate din alte surse (publice sau licentiate de la terti).

XIII. Forta majora

 1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentei Conventii, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita prin lege.
 2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti, de indata dar nu mai tarziu de 48 de ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
 3. Daca in termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentei conventii fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune interese.
 4. Forta majora, asa cum este ea definita de lege, se extinde prin includerea imposibilitatii de conectare la Internet a facilitatilor furnizorului, datorate unor evenimente produse la nivelul furnizorilor de servicii de acces la Internet cu care furnizorul are o relatie contractuala si prin care Site-ul este facut accesibil utilizatorilor.
 5. In cazul aparitiei unei situatii de forta majora, furnizorul va face toate eforturile rezonabil posibile pentru comunicarea cauzelor si a consecintelor lor catre destinatarul sau si va incerca sa ia toate masurile posibile pentru limitarea consecintelor. In cazul in care intr-un interval de timp de 45 de zile de la declansarea starii de forta majora efectele acesteia sint imposibil de inlaturat si remediat furnizorul si destinatarul convin de comun acord asupra dezlegarii reciproce de sarcini fara ca nici una dintre parti sa fie indreptatita sa pretinda daune-interese.

XIV. Litigii

 1. Drepturile si obligatiile partilor impuse de prezentul contract, precum si toate efectele juridice pe care acesta le produce vor fi interpretate si guvernate de legea romana in vigoare.
 2. Orice litigiu care are ca obiect acest contract va fi solutionat pe cale amiabila, iar in cazul in care solutionarea amiabila nu este posibila va fi adus spre solutionare in fata instantelor judecatoresti competente.

XV. Clauze Finale

 1. Comunicarea de catre reprezentantii sau operatorii destinatarului de date false sau alterate, date necesare de-a lungul procedurilor de inregistrare a conturilor de acces in site sau utilizarea unor mijloace de acces la Site in afara licentei limitate acordate sau manifestarea unei atitudini vadite de rea vointa sau de discreditare a Site-ului si a proprietarilor sai precum si orice alta fapta care nu este conforma eticii comerciale confera automat furnizorului dreptul de inactivare a tuturor conturilor destinatarului precum si posibilibilitatea de a extrage probe ale activitatii acestuia care pot sa fie prezentate in justitie.
 2. Notificarile intre parti se vor transmite prin email folosind adresa(adresele) oficiale ale furnizorului (mentionate in sectiunea “Contact”) si adresele furnizate de catre destinatar la inregistrarea conturilor de acces. In cazul in care o adresa de email furnizata de catre destinatar se dovedeste a fi invalida, furnizorul are dreptul sa inactiveze respectivul cont de acces.
 3. Prezentele “Termeni si Conditii”, impreuna cu “Politica de Confidentialitate” si “Regulamentul de Utilizare” reprezinta in totalitate cadrul general acceptat de catre parti pentru accesarea si utilizarea serviciilor Site-ului.
 4. Orice modificari ale “Termeni si Conditii”, “Politica de Confidentialitate” si “Regulament de Utilizare” pot fi aduse la cunostinta destinatarului prin mijloacele agreate pentru notificarile intre parti. Destinatarul se angajeaza sa consulte in mod regulat sectiunile aferente acestor prevederi.
 5. Faptul ca una dintre parti poate neglija, la un moment dat, sa ceara aplicarea stricta a uneia dintre prevederile continute in prezentele “Termeni si Conditii” si in restul de documente aferente conform art. 59, nu va fi interpretat ca o renuntare la drepturile sale si nu va impiedica partea respectiva sa ceara respectarea stricta in continuare a prevederilor, cu exceptia unor modificari scrise acceptate de catre parti stipulind in sens contrar.

Platformaelectrice.ro utilizează cookie-uri

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și a analiza traficul. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie. Pentru mai multe detalii accesează Politica de cookies.